24/05/2018 15:51:36
OV Salou > INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Anunci aprovació inicial Projecte - APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES PER LA MILLORA DE LES FONTS DEL PASSEIG JAUME I DE SALOU (P-1299) 16/05/2018 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
Baixes ofici ciutadans NO ENCSARP, incidència 142, fitxer 017. Audiència als interessats. 22/05/2018 Mostrar
Edicte 142 fitxer A17 - Comprovació residència ciutada NO ENCSARP, incidència 142, fitxer A17 22/05/2018 Mostrar
Baixes ofici ciutadans NO ENCSARP, incidència 142, fitxer B17. Audiència als interessats. 22/05/2018 Mostrar
Baixes d'ofici ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IAB17. Audiència als interessats. 21/05/2018 Mostrar
LLISTA DEFINITIVA DELS CANDIDATS A JURAT ANYS 2017-2018 13/01/2017 Mostrar

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
Publicació BOPT - Rectificació edicte aprovació padrons IBI i Taxa per recollida i eliminació de residus, exercici 2018. 21/05/2018 Mostrar
Publicació BOPT - Exposició pública padró IBI i Taxa per recollida i eliminació de residus, exercici 2018. 21/05/2018 Mostrar
Comunicación BOE - Anunci de citació per a ser notificat per compareixença 17/05/2018 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CMG/21/2018 21/05/2018 Mostrar
Anunci relatiu a l'aprovació inicial del Reglament Municipal de Participació Ciutadana 12/04/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL DE PROMOTOR/A D'ACTIVITATS INTERÍ/NA 25/04/2018 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE JARDINERIA INTERÍ/NA, GRUP C, SUBGRUP C1 25/04/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, MITJANÇANT CONCUR-OPOSICIÓ RESERVADA A PROMOCIO INTERNA 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE SIS PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ RESERVADES A PROMOCIÓ INTERNA, INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017. 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017 07/03/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE LA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'ANY 2017 19/12/2017 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL CONSERGES POLIVALENTS (CONSERGES, CONSERGES MANTENIDORS, CONSERGES ORDENANCES) 10/04/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL ANY 2017 I CREACIÓ BORSA TREBALL PER ALS ANYS 2018 I 2019 07/02/2017 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET LLOBREGAT 31/01/2017 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Redacció anunci informació pública. - MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA INCORPORACIO DE L'ARTICLE 362.QUATER RELATIU A LA REGULACIÓ DE LES ZONES DE RECULADA DE LES PLANTES BAIXES COMERCIALS. SALOU. 04/05/2018 Mostrar
Redacció anunci d'informació pública - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A L'APLICACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LA DENSITAT HOTELERA SEGONS EL POUM AL PAU CS-14. (MP-40). 27/02/2018 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

Descripción Fecha publicación  
Procés de participació ciutadana de l'Ordenança Municipal de Tendals i Rètols de SalouInstruccions (art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) 27/04/2018 Mostrar

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
Anuncio inicio expedientes sancionadores TSE 35/2017, TSE 72/2017 y TSE 106/2017 11/05/2018 Mostrar
Anunci inici expedients sancionadors TSE 35/2017, TSE 72/2017 i TSE 106/2017 11/05/2018 Mostrar
Anuncio resolución expedientes sancionadores TSE-135/2016 y TSE 30/2017 11/05/2018 Mostrar


Administración General del EstadoOtras administraciones localesJefaturas provinciales de tráficoRegistro y NotariosOtrosPatronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals abril de 2018 18/05/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals març 2018 23/04/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals març 2018. 20/04/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals febrer 2018. 06/03/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES: Finals maig 2015 19/05/2017 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instancia castellano_Patronat de Turisme de Salou 27/04/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarSubir