14/08/2018 17:17:36
OV Salou > INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
Edicte publicitat convenis. 31/07/2018 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

Descripción Fecha publicación  
BOPT número 143 de 24/07/2018 publicació Compte General 2017. 24/07/2018 Mostrar

Contratación

No existen documentos en este apartado

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
LLISTA DEFINITIVA DELS CANDIDATS A JURAT ANYS 2017-2018 13/01/2017 Mostrar

Gestión Tributaria

No existen documentos en este apartado

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CMG/33/2018 13/08/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA LA REGIDORIA DE SALUT PUBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU - Publicació BOPT 19/07/2018 Mostrar
BASES REGULADORA DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA LA REGIDORIA DE SALUT PUBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 17/07/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DE DELINEANT INTERÍ/NA 24/07/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2018 DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 04/07/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU URGENT CREACIÓ BORSA TREBALL ENGINYER TÈCNIC D'ACTIVITATS 26/06/2018 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL DE PROMOTOR/A D'ACTIVITATS INTERÍ/NA 25/04/2018 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE JARDINERIA INTERÍ/NA, GRUP C, SUBGRUP C1 25/04/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, MITJANÇANT CONCUR-OPOSICIÓ RESERVADA A PROMOCIO INTERNA 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE SIS PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ RESERVADES A PROMOCIÓ INTERNA, INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017. 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017 07/03/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE LA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'ANY 2017 19/12/2017 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL CONSERGES POLIVALENTS (CONSERGES, CONSERGES MANTENIDORS, CONSERGES ORDENANCES) 10/04/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL ANY 2017 I CREACIÓ BORSA TREBALL PER ALS ANYS 2018 I 2019 07/02/2017 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET LLOBREGAT 31/01/2017 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Redacció anunci informació pública. - EXPEDIENT PER L'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LES ACTIVITATS MUSICALS AL MUNICIPI DE SALOU I ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA SECTORIAL (MP-103) 01/08/2018 Mostrar
Redacción de anuncio - Proposta de modificació puntual del POUM Sector PAU-CS.05 per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp 01/08/2018 Mostrar
Notificació per edicte al no conèixer el domicili o lloc de notificació de la persona interessada en l''inici de l'expediente d'inscripció de terrenys de cessió obligatòria a la urbanització Mirador de Salou (actual PAU S-15). 25/07/2018 Mostrar
Redacció anunci informació pública. - APROVACIO DE L'INICI DEL TRÀMIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AVANTPROJECTE DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TENDALS I RETOLS. ABRIL-2018. 04/07/2018 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
Anunci de convocatòria de subhasta pública d'embarcacions declarades en estat d'abandonament. LITTLE QUEEN amb matricula 7-BA-5-236-97 i altres. 14/08/2018 Mostrar


Administración General del Estado

Descripción Fecha publicación  
AGENCIA TRIBUTARIA DELEGACIO TARRAGONA DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION. Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE de l'any 2018 12/06/2018 Mostrar


Otras administraciones localesJefaturas provinciales de tráficoRegistro y NotariosOtrosPatronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juliol 2018 14/08/2018 Mostrar
Edicte publicitat convenis. 31/07/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals juny 2018. 13/07/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juny 2018. 13/07/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals maig de 2018 04/06/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES: Finals maig 2015 19/05/2017 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instancia castellano_Patronat de Turisme de Salou 27/04/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarSubir