16/10/2018 07:52:07
OV Salou > INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

No existen documentos en este apartado

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
EDICTE TAULER - BAIXES OFICI PADRO HABITANTS RFA. 06/18 10/10/2018 Mostrar
LLISTA DEFINITIVA DELS CANDIDATS A JURAT ANYS 2017-2018 13/01/2017 Mostrar

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
EDICTE - APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L'IAE 2018 17/09/2018 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL CEMENTIRI 2018 03/09/2018 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CMG/42/2018 15/10/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/21/2018 11/10/2018 Mostrar
BASES REGULADORA DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA LA REGIDORIA DE SALUT PUBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 17/07/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU SIS PLACES ADMINNISTRATIU/VA PROMOCIÓ INTERNA DINS OPO ANY 2017 01/10/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A TORN PROMOCIÓ INTERNA 27/09/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DE DELINEANT INTERÍ/NA 24/07/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2018 DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 04/07/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU URGENT CREACIÓ BORSA TREBALL ENGINYER TÈCNIC D'ACTIVITATS 26/06/2018 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL DE PROMOTOR/A D'ACTIVITATS INTERÍ/NA 25/04/2018 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE JARDINERIA INTERÍ/NA, GRUP C, SUBGRUP C1 25/04/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, MITJANÇANT CONCUR-OPOSICIÓ RESERVADA A PROMOCIO INTERNA 07/03/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE SIS PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ RESERVADES A PROMOCIÓ INTERNA, INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017. 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017 07/03/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE LA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'ANY 2017 19/12/2017 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL CONSERGES POLIVALENTS (CONSERGES, CONSERGES MANTENIDORS, CONSERGES ORDENANCES) 10/04/2017 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET LLOBREGAT 31/01/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

No existen documentos en este apartado


Administración General del Estado

Descripción Fecha publicación  
AGENCIA TRIBUTARIA DE BARCELONA DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION-UNIDAD DE RECAUDACION. ANUNCIO SUBHSTA NÚM.: S2018R0886003004 INTERESADO: J.S.C. (cast.) 05/09/2018 Mostrar
AGENCIA TRIBUTARIA DE BARCELONA DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION-UNIDAD DE RECAUDACION. ANUNCIO SUBASTA NÚM.: S2018R0886001009 INTERESADO: R.F.T. (cast) 05/09/2018 Mostrar
AGENCIA TRIBUTARIA DE BARCELONA DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION-UNIDAD DE RECAUDACION. ANUNCI SUBHASTA NÚM.: S2018R0886003004 INTERESSAT: J.S.C. 05/09/2018 Mostrar
AGENCIA TRIBUTARIA DE BARCELONA DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION-UNIDAD DE RECAUDACION. ANUNCI SUBHASTA NÚM.: S2018R0886001009. INTERESSAT: R.F.T 05/09/2018 Mostrar


Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado


Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado


Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado


Otros

No existen documentos en este apartado


Patronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juliol 2018. 17/09/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juliol 2018 14/08/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals juny 2018. 13/07/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals maig de 2018 04/06/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES: Finals maig 2015 19/05/2017 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instancia castellano_Patronat de Turisme de Salou 27/04/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarSubir