21/08/2018 23:20:44

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL ANY 2017 I CREACIÓ BORSA TREBALL PER ALS ANYS 2018 I 2019


Fecha publicación:07/02/2017

Fecha de Actualización:22/03/2018

Expediente:1241/2017

Observaciones:IMPORTANT: EL RESULTAT FINAL D'AQUEST PROCÉS SELECTIU ES PUBLICARÀ EL DIA 5 D'ABRIL DE 2017

Documentos asociados a la publicación

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Annex declaració responsable mèrits / Anexo declaración responsable de méritos Opcional Ambas
Còpia compulsada del certificat de català o altre equivalent / Copia compulsada del certificado de catalán o otra equivalente Obligatorio Ambas
Còpia compulsada DNI / Copia compulsada DNI Obligatorio Ambas

Subir