14/12/2018 08:21:17
OV Salou > INFORMACIÓ MUNICIPAL > Tauler d'anuncis / edictes > Tauler d'anuncis / edictes

Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Salou

Descripció Data de publicació  
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Altres

Descripció Data de publicació  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/26/2018 13/12/2018 Mostrar
Decret de convocatòria de la sessió AYT/PLE/13/2018. 13/12/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/24/2018 12/12/2018 Mostrar
BASES REGULADORA DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA LA REGIDORIA DE SALUT PUBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 17/07/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Comptabilitat

No existeixen documents en aquest apartat

Contratació

Descripció Data de publicació  
Anunci d'aprovació inicial - APROVACIÓ DELS PROJECTES D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU 03/12/2018 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES DE MILLORA DE 5 PLATAFORMES DE DUTXA DE LA PLATJA DE PONENT 15/11/2018 Mostrar

Esports

No existeixen documents en aquest apartat

Estadística

Descripció Data de publicació  
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 143, fitxer 618. Audiència als interessats. 21/11/2018 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 143, fitxer 43905IA518. Audiència als interessats. 21/11/2018 Mostrar
Baixes d'ofici ciutadans NO ENCSARP, incidència 143, fitxer 43905IA418. Audiència als interessats. 21/11/2018 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 142, fitxer 618. Audiència als interessats 21/11/2018 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 142, fitxer 43905IA518. Audiència als interessats. 21/11/2018 Mostrar
Baixes d'ofici ciutadans NO ENCSARP, incidència 142, fitxer 418. Audiència als interessats. 21/11/2018 Mostrar
Comprovació residència ciutadans NO ENCSARP, incidència 141, fitxer 43905IA518. Audiència als interessats. 21/11/2018 Mostrar

Gestió Tributària

Descripció Data de publicació  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CE2/26/2018 13/12/2018 Mostrar

Policia Local

No existeixen documents en aquest apartat

Recursos Humans

Descripció Data de publicació  
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU QUATRE PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL 'ANY 2018 21/11/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ SANCIONS TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA 31/10/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA SOTS-INSPECTOR TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA 31/10/2018 Mostrar
SEGONA CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL TÈCNICS/QUES ADMINISTRACIÓ GENERAL 31/10/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU SIS PLACES ADMINNISTRATIU/VA PROMOCIÓ INTERNA DINS OPO ANY 2017 01/10/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A TORN PROMOCIÓ INTERNA 27/09/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DE DELINEANT INTERÍ/NA 24/07/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2018 DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 04/07/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU URGENT CREACIÓ BORSA TREBALL ENGINYER TÈCNIC D'ACTIVITATS 26/06/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, MITJANÇANT CONCUR-OPOSICIÓ RESERVADA A PROMOCIO INTERNA 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017 07/03/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE LA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'ANY 2017 19/12/2017 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET LLOBREGAT 31/01/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA DE TREBALL PERMANENT DE MONITORS/ES ESPECIALISTES ESPORTS 12/07/2016 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar

Urbanisme

Descripció Data de publicació  
CONVOCATOÒRIA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ VOLUNTARIA DE LA PAU CS-17 DELS CARRERS PUNTA DEL CAVALL I MOLA D'AIRES, APORTAT PER INMOBILIARIA HUCART, S.L. 23/11/2018 Mostrar
Anunci informació pública - Aprovació, si s'escau, del Projecte d'Urbanització del PAU CS-17 dels Carrers Punta del Cavall i Mola d'Aires, de Salou 12/11/2018 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatòries de formació i treball

Descripció Data de publicació  
Convocatòria una borsa de treball permanent de PROFESSORS/ES DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatòria una borsa de treball permanent de PROFESSORS/ES DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera i Manta

No existeixen documents en aquest apartat

Processos participatius

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat


Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
LLISTA DEFINITIVA DELS CANDIDATS A JURAT ANYS 2017-2018 13/01/2017 Mostrar


Altres administracions locals

No existeixen documents en aquest apartat


Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat


Registre i Notaris

No existeixen documents en aquest apartat


Altres

No existeixen documents en aquest apartat


Patronat de turisme de Salou

Descripció Data de publicació  
Decret de convocatòria de la sessió AYT/CPT/12/2018. 13/12/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juliol 2018. 17/09/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juliol 2018 14/08/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals juny 2018. 13/07/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals maig de 2018 04/06/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES: Finals maig 2015 19/05/2017 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instancia castellano_Patronat de Turisme de Salou 27/04/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarPujar