14/08/2018 17:17:41
OV Salou > INFORMACIÓ MUNICIPAL > Tauler d'anuncis / edictes > Tauler d'anuncis / edictes

Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Salou

Descripció Data de publicació  
Edicte publicitat convenis. 31/07/2018 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Altres

Descripció Data de publicació  
Decret de convocatòria a sessió AYT/CMG/33/2018 13/08/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA LA REGIDORIA DE SALUT PUBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU - Publicació BOPT 19/07/2018 Mostrar
BASES REGULADORA DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA LA REGIDORIA DE SALUT PUBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 17/07/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Comptabilitat

Descripció Data de publicació  
BOPT número 143 de 24/07/2018 publicació Compte General 2017. 24/07/2018 Mostrar

Contratació

No existeixen documents en aquest apartat

Esports

No existeixen documents en aquest apartat

Estadística

Descripció Data de publicació  
LLISTA DEFINITIVA DELS CANDIDATS A JURAT ANYS 2017-2018 13/01/2017 Mostrar

Gestió Tributària

No existeixen documents en aquest apartat

Policia Local

No existeixen documents en aquest apartat

Recursos Humans

Descripció Data de publicació  
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DE DELINEANT INTERÍ/NA 24/07/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2018 DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 04/07/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU URGENT CREACIÓ BORSA TREBALL ENGINYER TÈCNIC D'ACTIVITATS 26/06/2018 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL DE PROMOTOR/A D'ACTIVITATS INTERÍ/NA 25/04/2018 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA DE JARDINERIA INTERÍ/NA, GRUP C, SUBGRUP C1 25/04/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, MITJANÇANT CONCUR-OPOSICIÓ RESERVADA A PROMOCIO INTERNA 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE SIS PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ RESERVADES A PROMOCIÓ INTERNA, INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017. 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 07/03/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DOS PLACES AGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOSES EN OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ANY 2017 07/03/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE LA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'ANY 2017 19/12/2017 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL CONSERGES POLIVALENTS (CONSERGES, CONSERGES MANTENIDORS, CONSERGES ORDENANCES) 10/04/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL ANY 2017 I CREACIÓ BORSA TREBALL PER ALS ANYS 2018 I 2019 07/02/2017 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET LLOBREGAT 31/01/2017 Mostrar

Urbanisme

Descripció Data de publicació  
Redacció anunci informació pública. - EXPEDIENT PER L'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LES ACTIVITATS MUSICALS AL MUNICIPI DE SALOU I ACTUALITZACIÓ DE LA NORMATIVA SECTORIAL (MP-103) 01/08/2018 Mostrar
Redacción de anuncio - Proposta de modificació puntual del POUM Sector PAU-CS.05 per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp 01/08/2018 Mostrar
Notificació per edicte al no conèixer el domicili o lloc de notificació de la persona interessada en l''inici de l'expediente d'inscripció de terrenys de cessió obligatòria a la urbanització Mirador de Salou (actual PAU S-15). 25/07/2018 Mostrar
Redacció anunci informació pública. - APROVACIO DE L'INICI DEL TRÀMIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AVANTPROJECTE DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TENDALS I RETOLS. ABRIL-2018. 04/07/2018 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatòries de formació i treball

Descripció Data de publicació  
Convocatòria una borsa de treball permanent de PROFESSORS/ES DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatòria una borsa de treball permanent de PROFESSORS/ES DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera i Manta

No existeixen documents en aquest apartat

Processos participatius

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

Descripció Data de publicació  
Anunci de convocatòria de subhasta pública d'embarcacions declarades en estat d'abandonament. LITTLE QUEEN amb matricula 7-BA-5-236-97 i altres. 14/08/2018 Mostrar


Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
AGENCIA TRIBUTARIA DELEGACIO TARRAGONA DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION. Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE de l'any 2018 12/06/2018 Mostrar


Altres administracions localsPrefactures provincials de trànsitRegistre i NotarisAltresPatronat de turisme de Salou

Descripció Data de publicació  
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juliol 2018 14/08/2018 Mostrar
Edicte publicitat convenis. 31/07/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals juny 2018. 13/07/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals juny 2018. 13/07/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals maig de 2018 04/06/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES: Finals maig 2015 19/05/2017 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instancia castellano_Patronat de Turisme de Salou 27/04/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarPujar