25/02/2018 22:14:49
OV Salou > INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Tablón de anuncios / edictos

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

No existen documentos en este apartado

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Convocatòria de l'examen per a l'obtenció de la credencial municipal de conductor de taxi de Salou per a l'any 2018. 22/02/2018 Mostrar
Anunci DOGC aprovació inicial projecte - CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL DE CALA MORISCA MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE VEGETACIÓ AUTOCTONA 02/02/2018 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

Descripción Fecha publicación  
Baixa caducitat ENCSARP - CAD OCTUBRE A DESEMBRE 2017 i anteriors 13/02/2018 Mostrar
LLISTA DEFINITIVA DELS CANDIDATS A JURAT ANYS 2017-2018 13/01/2017 Mostrar

Gestión Tributaria

No existen documentos en este apartado

Otros

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria de la sessió AYT/PLE/2/2018. 23/02/2018 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
Exposició al públic de l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Salou per a l'any 2018. 20/02/2018 Mostrar
APROVACIÓ DE LA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE SALOU PER A L'ANY 2017 19/12/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TREBALLADOR/A SOCIAL INTERÍ/NA A MITJA JORNADA I CREACIÓ BORSA TREBALL 27/06/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL OPERARIS PRODUCCIÓ 26/06/2017 Mostrar
PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL CONSERGES POLIVALENTS (CONSERGES, CONSERGES MANTENIDORS, CONSERGES ORDENANCES) 10/04/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL ANY 2017 I CREACIÓ BORSA TREBALL PER ALS ANYS 2018 I 2019 07/02/2017 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA AJUNTAMENT HOSPITALET LLOBREGAT 31/01/2017 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
Publicació anunci aprovació definitiva - Projecte d'urbanització de la vorera del perímetre exterior del Càmping La Siesta -ampliació vorera carrer Nord 25/01/2018 Mostrar
Anunci informació pública aprovació definitiva - Projecte d'urbanització de la vorera del perímetre exterrior del Càmping La Siesta -vorera de l'Autovia C-31B 25/01/2018 Mostrar
Redacción de anuncio - EXPEDIENT TRAMITAT PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL SECTOR-04 I L'ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL, PER AIXÍ PROCEDIR AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESMENTADA ÀREA. 19/01/2018 Mostrar
Redacció anunci informació pública de l'acord plenari de suspendre les llicències d'obres i activvitats, de comunicació o altres règims d'interenció administrativa que afecten als diferents tipus de tendals. 08/05/2017 Mostrar
NOTIFICACIÓ DE L'EXP. D'INFRACCIÓ PER LA INSTAL.LACIO D'UNA PICA PER RENTAR PLATS A LA TERRASSA DE L'APARTAMENT NUM. 15, EDIF. APARTAMENTS REUS, UBICAT AL C/PUNTA DEL CAVALL, 55-59 DE SALOU 06/03/2015 Mostrar
NOTIFICACIÓ DECRET DATA 11-12-2013 PER LA COMISSIÓ D'UNS FETS EN MATÈRIA D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA 05/02/2014 Mostrar
NOTIFICACIÓ DEL DECRET DE DATA 17-10-2013 PER LA COMISSIÓ D'UNS FETS EN MATÈRIA D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA 05/02/2014 Mostrar
NOTIFICACIÓ DEL DECRET DE DATA 6-06-2013 COM A PERSONA INTERESSADA EN L'EXPEDIENT D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA NÚM. 3204/2013 05/02/2014 Mostrar
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE SAXO 16/11/2010 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

Descripción Fecha publicación  
Procés de participació de la modificació de l'Ordenança de Civisme 19/12/2017 Mostrar
Procés participatiu del procediment d'elaboració del Reglament Municipal de Participació Ciutadana 20/10/2017 Mostrar

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS SECCION DE REGISTRO NOTIFICACIONES Y VENTA DE IMPRESOS. Tramesa anunci per a exposició pública en relació a contribuens als que no s'ha pogut comunicar l'acte administratiu. 12/02/2018 Mostrar


Administración General del EstadoOtras administraciones localesJefaturas provinciales de tráficoRegistro y NotariosOtrosPatronato de turismo de Salou

Descripción Fecha publicación  
Decret de convocatòria de la sessió AYT/CPT/2/2018. 22/02/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: AUXILIARS INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals gener 2018. 22/02/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: COBRADORS/ES. Actualitzat: Finals gener de 2018 16/02/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: CONDUCTORS/ES Actualitzat: Finals gener 2018. 16/02/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: INFORMADORS/ES. Actualitzat: Finals gener 2018 16/02/2018 Mostrar
Anunci llistat admesos/exclosos procés selectiu borsa de treball permanent del Patronat de Turisme de Salou: REPARTIDORS/ES: Finals maig 2015 19/05/2017 Mostrar
Bases convocatòria borses de treball permanents d'informadors, auxiliars d'informació, (repartidors- TANCADA), conductors i cobradors del Trenet Turístic_octubre 2015. Patronat de Turisme de Salou. 05/10/2015 Mostrar
Instancia castellano_Patronat de Turisme de Salou 27/04/2015 Mostrar
Instància català_Patronat de Turisme Salou 27/04/2015 MostrarSubir